Zorg in de terminale levensfase


Het betreft hier de zorg voor iemand waarbij genezing niet meer mogelijk is. De zorg richt zich op zoveel mogelijk comfort. Hierbij staat voorop wat iemand nog prettig vindt. Het is belangrijk dat ook naasten hierbij worden betrokken. Alles gaat in overleg, er wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden van de te leveren persoonlijke  en/of verpleegkundige zorg. We kijken ook welke hulpmiddelen voor het leveren van comfort nodig zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een juist bed en matras, bedtafeltje, glijzeil. Deze middelen zijn te huur en worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. De juiste pijnstilling is in deze levensfase uiteraard van enorm belang. Vaak wordt dit geregeld in overleg met de eigen huisarts. Mocht u besluiten tot palliatieve sedatie dan kan ik u hierbij ook begeleiden.