Begeleiding

Mijn begeleiding richt zich met name op de dementerende mens. Het is belangrijk dat mensen nog kunnen genieten van het leven. Veelal is het voor deze mensen moeilijk om zinvol met hun tijd bezig te zijn. Vrienden en kennissen komen niet meer zo vaak over de vloer, omdat ze niet goed weten wat te doen. Eenzaamheid ligt op de loer. Waar te weinig aandacht aan wordt besteed is dat dementerende mensen een groot risico op depressie hebben. Ook is de kans op een delier een mogelijkheid. We spreken dan over de drie D’s. Dementie, depressie en delier. Het is jammer dat dit vaak door professionals over het hoofd wordt gezien. Symptomen worden als oorzaak van  dementie gezien. Echter is er wel degelijk iets aan een depressie of delier te doen, waardoor iemand met dementie weer lekker in zijn vel kan komen te zitten.